„Седмица на правата на децата“ организираха учениците от 3 в клас

Галерия Новини Проекти и програми

Дейност в 3″в“ клас : „Седмица на правата на децата“ организираха учениците от 3 в клас, участници в проектно базирано обучение по Гражданско образование в СУ “Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица в дните от 16 до 20 ноември. Инициативата е посветена на 33-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на децата, която отбелязваме на 20 ноември.
Проведен бе интерактивен урок, учениците участваха в занимателни дидактически и ролеви игри, решаваха казуси, дискутираха, работиха в групи , оценяваха ситуации, изследваха зависимостта на силата и успеха на една група от броя и способностите на нейните членове, идентифицираха конкретни проблеми и търсиха пътища за оказване на помощ, оценяваха възможностите за изразяване на своето мнение в ситуации на вземане на решения. По интересен и забавен начин успяха да научат и разберат документа, регламентиращ правата ми.
Конвенцията на ООН за правата на детето е приета на 20 ноември 1989 г. Тя е първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца и променил начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.