Стем Ателиета проектно базирано обучение в 4г и 4а класове по английски език, технологии и предприемачество, изобразително изкуство с направление приложни изкуства и занаяти.

Галерия Новини

Чрез езика на Шекспир да стигнеш до старите занаяти – тъкачество и плъстене пак чрез него да откриваш нови знания от областта на предмета Човекът и природата бе предизвикателство пред учениците от 4г и 4 а класове. Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM базираното образование. Интегрирането на научни дисциплини насърчава любов към ученето чрез творческа и екип на работа, каквато бе нашата цел в 4 Г клас по проект Autumn. Текст- предложение от Румена Димитрова