Вестители на доброто

Галерия Новини

Kазват, че доброто трябва да е тайно и да е скрито. Никой да не разбира за него, само ние да знаем.

Родолюбие и съпричастнтост са основата, на която стъпват всичкидобродетели. И докато родолюбието го изграждаме с десетки часове, знанията с десетки години, то да протегнеш на някой ръка, да вдигнеш паднал приятел, това вече е съпричастнтост, която градим от първите си стъпки в живота. Ученици от 3“б“ клас, с класен ръководител Лидия Блажева, и ученици от 1“г“ клас, с класен ръководител Блажо Блажев, се включиха в организирана благотоворителна кауза и станаха съпричастни към болката на семейство Кавръкови от с. Горско Ново село. Учениците от двата класа събраха сумата от 507 лева и я дариха на семейството в особено тежък момент. Това е поредна дарителска акция на измирлиевци, които ежегодно се вкючват в добротворчески акции. Днес, 22.02.22, заради доброто дело инж.Доброммир Добрев- кмет на Община Горна Оряховица, г-н Григор Минков, заместник кмет на Община Горна Оряховица и г-н Врангов председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните наградиха малките измирлиевци- добротворци.