Урок по приемственост между начален и прогимназиален етап се проведе в лабораторията по природни науки с ученици от 3“г“ клас

Галерия Новини

Госпожа Радева и госпожа Кънчева научаха малките третокласници как се мери маса на тела. С огромно любопитство децата гледаха под микроскоп, правиха опити като истински химици. Интересът към природните науки е толкова силен, че третокласниците нямат тъпрение да се върнат след ваканцията отново в лабораторията и да продължат с химичните и физичните опити.