От началото на учебната 2021/2022 година Средно училище „Георги Измирлиев”работи по проект ”Училището между традициите и иновациите” по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”

Галерия Новини Проекти и програми

Финансирането е осигурено от Европейската комисия. Екипът на училището споделя целите на програма Еразъм+ и работи за повишаване качеството на мобилността в областта на образованието.
От 20 март до 28 март 2022 година 2 начални учители участваха в професионална визита и обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия.
Кремена Енчева и Силвия Стойнева взеха участие в работна среща в базовото начално училище в град Ентронкаменто – „Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento AECE”. Демострирани бяха редица практически дейности по използване на ресурсите за обучение в Наръчника за преподаване на правата на човека, многообразието и активното гражданство от учителите от Escolá Básica da Zona Verde. Участваха в подготовката и провеждането на SТЕМ занятия в лабораториите на института. Посетиха кметството на гр. Сантарем където се проведе среща с кмета и със заместник-кмета по въпросите на образованието. Срещата бе отразена в местните медии.
Участието в проекта даде възможност на учителите да достигнат до нова визия за собственото си личностно и професионално израстване. Разработените от тях съвременни образователни сценарии и план за иновации в обучението чрез въвеждане на Класна стая на бъдещето са нови възможности за развитие на гимназията в навечерието на нейния патронен празник 21 април.
Придобитите лични и професионални компетентности на учителите са сертифицирани с документи Europass Mobility и сертификати от обучаващата организация в страната домакин, които подробно описват проведените квалификационни курсове. Мобилността в международен контекст е отлична възможност за съпоставка и растеж, за придобиване на европейско самосъзнание. Тя стимулира интеграцията в екипа на Средно училище „Георги Измирлиев”, което ще доведе до синхронизиране на усилията му за по-ефективна преподавателска дейност.
С удовлетворение от ползотворната работа и в очакване да въведат новостите в образователната среда в училище, участниците в мобилностите вече планират нови проекти.