По повод празника на СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица, учениците от V „б“ клас с класен ръководител г-жа Елена Хинкова се включиха активно в измирлиевите дни.

Галерия Новини

Учениците изработиха табло и презентация свързани с делото и живота на революционера.

В часа на класа решаваха задачи от десетични и обикновени дроби. След решенията съпоставиха съответните букви на отговорите и получиха последните думи на Георги Измирлиев, преди да бъде обесен: „Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!“