В навечерието на празника на СУ“Георги Измирлиев“ третокласниците проведоха уроци по история в училищния музей

Галерия Новини

Представена бе  по забавен и атрактивен  начин  историята на  училището, съхраненото богатство, съобразено с бита на българина и образователните  традиции. С огромен интерес  малките ученици задаваха въпроси за родното образование и култура, за християнските ценности.

След заниманията децата получават специално изработени за целта награди:

образователни брошури, съдържащи любопитни факти от историята на училището, занимателни тестове, кръстословици и игрословици, които да стимулират любопитството им и желанието за придобиване на нови знания.