На 26. 04. 2022 г. учениците от 7. клас проведоха иновативен интердисциплинарен урок.

Галерия Новини

Рядко срещаното съчетание от три учебни дисциплини предложи на седмокласниците възможността да се докоснат практически до работата на графичния дизайнер. В урока бяха вплетени възможностите, които дават предметите изобразително изкуство, музика и информационни технологии. На учениците беше поставена нелеката задача да създадат авторски обложки на компактдискове за различни стилове музика. В помощ им се притекоха техните учители инж. Кремена Янкова, д-р Димо Иванов и г-н Аспарух Костов. Резултатът се оказа впечатляващ и е безспорно доказателство, че знанията по отделните предмети не са сами за себе си и че добрите умения за работа в екип са важна предпоставка за успешни кариерно ориентиране и професионална реализация.