Участие в национална конференция на учителите по английски език, организирано от издателство „Макмилън“: Macmillan Teachers‘ Day 2016.

Новини

13084312_1429894717036446_619362983_nНа 22 април 2016 година учителите по английски език Елица Билева и Виолета Кожухарова участваха в национална конференция на учителите по английски език, организирано от издателство „Макмилън“: Macmillan Teachers‘ Day 2016. Освен в дискусиите по време на наблюдаваните лекции на авторите на учебници за начален и прогимназиален етап  Jeanne Perrett & Keith Kelly, участниците работиха и в отделни секции на тема „Театърът в обучението на малките ученици“ и „Как малките ученици да заобичат Шекспир“.

13020604_1429893393703245_1899739679_nПовишаването на квалификацията продължи и на следващия ден. Нациналната конференция на преподавателите по английски език „Кеймбридж ден 2016“, организирана от издателство “Клет“, бе уважена от зам.-министъра на образованието и науката и автори на учебници по английски език за  начален и прогимназиален етап  -Jim Scrivener, Johanna Stirling & Sarah Ellis.

13059433_1429893333703251_2025475057_nУчастието в дискусии и обмена на добри преподавателски практики беше полезно за всички присъстващи.

И на двете конференции не бе пропуснат и наболелия проблем за промените в учебните програми. Чрез своите презентации управителите на издателствата увериха преподавателите, че предстоящите учебници ще отговарят напълно на изискванията на МОН, в което се 13100972_1429894853703099_1265238913_nувериха и присътващите учители.