Книги, но електронни – в часа по дигитални природни науки изработиха единадесетокласниците

Галерия Новини

Учениците от 11.б клас на СУ „Георги Измирлиев“ проведоха дигитален урок на тема: „Мускулна механика“. Под умелото ръководство на своите преподаватели – Диляна Грозева, Галина Кънчева, Валентина Дамянова, Кремена Петърчева и Цветелина Николова, те демонстрираха своите знания по биология, химия и физика чрез използването на съвременни иновативни технологии, с които училището разполага в специално оборудван кабинет по природни науки. В помощ на бъдещите медицински работници и химици бяха използвани:

– образователно – презентационен софтуер MozaBook чрез създаването на работни тетрадки с вградено интерактивно съдържание от библиотеката;

– изготвените от самите тях електронни книги, атрактивни презентации, мисловни карти;

– заснети и обработени клипове, демонстриращи тематичното съдържание;

– разработени електронни ребуси.

Най-голям интерес предизвика работатата на Z-Space станцията, която чрез AR/VR /виртуална реалност/ онагледява и мотивира учениците към по-задълбочено разбиране на уроците чрез 3D интерактивни преживявания; дисекция на модели, свързани с човешката анатомия; ботаника, микробиология и други области на науката.

Проверката на степента на усвояване на знанията се осъществи чрез обучителната платформа Microsoft Teams. Единадесетокласниците  успешно се справиха с поставена на задача, чиято същност е всеки ученик да реши поставен казус на индивидуален лаптоп, осигурен от училището по Проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“.