Седмокласниците самостоятелно направиха и представиха хербарии

Галерия Новини

Под ръководството на учителя си по биология г-жа Диляна Грозева учениците от седми клас се запознаха с изискванията и усвоиха техники за изработване на хербарии. По този начин приложиха практически знанията си за класифициране на растения.

В продължение на три месеца завършващите прогимназиален етап на обучение с много старание събираха растения. Комплексната задача се превърна в занимание на цялото семейство, което работи екипно. Всички се убедиха, че успехът на тази дейност зависи от това дали правилно са събирани и изсушавани растенията.

В резултат учениците представиха прекрасни композиции от растения. Направени с любов и желание, хербариите се получиха красиви като картини и с креативен характер.