Кремена Енчева от СУ „Георги Измирлиев“ е наградена за „Учител на годината“ от РУО- Велико Търново по повод 24- май

Галерия Новини Постижения

 

 На традиционното награждаване на Регионалното управление на образованието- Велико Търново на Кремена Енчева- старши начален учител в СУ „Георги Измирлиев“ , бе връчен призът „Учител на годината в начален етап“- плакет и почетна грамота. Г-жа Енчева е инициатор и вдъхновител е на иновация, която се реализира вече втора година -„Проектно базирано обучение по Гражданско образование” по национален проект „Иновативно училище”.  Всички инициативи на класа се отразени в създаден сайт на класа.    http://izmirlievcheta.weebly.com/

Сформира клуб„Измирлиевчета“, с който участва в разнообразни мероприятия и инициативи, съвместно с културни институции в града, описани в печатните медии и сайта на класа и  училището.

Г-жа Кремена Енчева е участник и в проект „Еразъм“ – м. март 2022 год. за ефективно прилагане на методи и подходи на работа  в неформалното образование.

Г-жа Енчева ежедневно работи за обогатяване учебния процес с интересни факти и занимателни елементи, формира у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна връзка използва нестандартизирани тестове, създаване на презентации, изработване на проекти. Поощрява учениците, които работят бавно и несигурно. Поставя ясни критерии за оценяване . Цени свободата на мислене и поощряваи идеите на учениците.

Според г-жа Енчева: “Креативност и иновативност облечени в багрите на дъгата, образование през призмата на любов и разбирателство, възпитание в каноните на нравственост, добродетелност и емпатия, признателност към околните и към себе си – това е магическата атмосфера в нашата класна стая“.

Квалификационни дейности през настоящата учебна година:

 1. Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестовиформи . Супер оценител – НВО ІV клас, зам председател на областната комисия две поредни години.
 2. Работа с виртуална бяла дъска – възможности за ефективно преподаване в дистанционна форма на обучение.
 3. Обучение в електронна среда при работа с деца и ученици със СОП. Предизвикателства две в едно.
 4. Участие в две национални и една международна конференции.
 5. Придобита квалификация – Дигитален учител  от Софтуерен университет.
 6. Участие в кръгла маси, организирани от РУО – Велико Търново.

Участие на г-жа Кремена Енчева в обучения, квалификации и конференции:

 • Конференция Образование „Качествено образование за всяко дете. Ключови държавни политики и училищни практики“, организирана в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, Световната банка в България и списание Forbes. Хотел Шератон, София
 • Seminar  “IT’S ON THE TIP OF MY TONGUE: WORDS & MEMORY”   Educational Centre
 • Национален семинар„Изграждане на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини“  YEDAC  
 • Международна конференция „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“. Обмен и представяне на добри практики от България и Норвегия относно приобщаване на деца със специални нужди. Варна
 • Конференция Образование „Качествено образование за всяко дете. Ключови държавни политики и училищни практики“, организирана в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, Световната банка в България и списание Forbes. Хотел Маринела, София
 • Интерактивни техники и технологии в обучението по БДП-Център за продължаващо обучение, Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Семинар: Взаимодействие между Църква, общинска власт и държава в сферата на религиозното образование. Добри практики и перспективи. РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ,  ПОРТАЛ „ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО“,  С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС“, Русе
 • ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 
 • Гражданско образование в българското училище   Национален Институт за Образование, село Оряховица, община Стара Загора
 • ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 
  Гражданско образование в българското училище   Национален Институт за Образование, село Оряховица, община Стара Загора
 • Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестовиформи . Придобита квалификация  – супер арбитър НВО ІV клас
 • Работа с виртуална бяла дъска – възможности за ефективно преподаване в дистанционна форма на обучение.
 • IZZI – следващо  поколение образователна среда.
 • Обучение в електронна среда при работа с деца и ученици със СОП. Предизвикателства две в едно.
 • Участие в третата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация”
 • Придобита  квалификация – Дигитален учител  от Софтуерен университет.
 • Участие в кръгла маса на тема: „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики  в образователните институции на областите Велико Търново, Русе, Габрово и Варна.” , организирана от РУО Велико Търново.
 • Участие в IX Национална Педагогическа конференция на тема: „Добри педагогически практики от иновативно и проектно базирано обучение за деца и ученици“
 • Участие в обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия 

Думи на г-жа Енчева: „Винаги съм смятала, че децата заслужават да им се подаде ръка, да почувстват професионалния опит и душевната щедрост на учителя, за да разгърнат творческите си способности. Неслучайно съм ги увличала да участват в какви ли не конкурси със свои проекти, рисунки и съчинения. В училище  съм учител, но само преподаването не ми е достатъчно. Зная, че по една или друга причина, в наши дни родителите невинаги могат да дадат на децата си разнообразни знания в различни области. Смятам, че училището трябва да е мястото за това. Стремежът ми е да дам възможност на всички деца да участват, да се чувстват равноценни, свободно да изразяват чувствата и проблемите, които ги вълнуват, да се подготвят за ефективно социално общуване, за усвояване на взаимодействието с връстниците и възрастните, за преодоляване на собствената егоцентричност и практическо упражняване на тези дейности и умения чрез работа по проекти, чрез обсъждане на реални проблеми, чрез участия в практически дейности и инициативи от местен, регионален и национален характер.“

http://portfoliokremena.weebly.com/ – Професионално портфолио.