На 28.06. 2022г. СУ“Георги Измирлев“ ще бъде домакин на междуучилищни събития по проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Галерия Новини Проекти и програми

Седемнадесет училища от Община Горна
Оряховица и Община Лясковец ще участват в съвместни дейности, които повишават мотимацията  за учене, изграждат по- голяма увереност в собствените  сили, насърчават бъдещета  социална и личностна реализация.

Стартът  на междуучилщните събития е в 9,00 часа.

Програма на състезателно шоу „АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“- изтегляне

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ  ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 СЪСТЕЗАТЕЛНО ШОУ „АЗ  ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“ 

Времетраене (начало и край на дейността) Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща) Тема на междуучилищната дейност Максимален брой на участниците

 

1. 9.00-9.10 Откриване, приветствия
2. 9:10-9:20 Сформиране на училищните отбори
3. 9:20-9:30 Начало на състезанието „Аз обичам България“
4. 9:30-9:45 Викторина – Български език – начален етап

 

 „Познавам българския език“ 20
4. 9:30-9:45 Викторина – Български език – V – Х клас

 

 „Познавам българския език“ 25

 

 

5. 9:45 – 9:55 Игра с публиката – начален етап „Познавам българския език“ 30
5. 9:45 – 9: 55 Игра с публиката – V- X клас „Познавам българския език“ 30
6. 10:00 -10:20 Състезателна игра Математика – начален етап  „Забавна математика“ 20
6. 10:00- 10:20 Състезателна игра – V- X клас „Забавна математика“ 25
7. 10:20-10:30 Музикален поздрав от вокална група „Нота фреш“ Музика
8. 10:30-10:50  Състезание „Светът около нас“ Природни науки 20
9. 10:50-11:00 Демонстрация „Обичам спорта“ – Табата Спорт
10. 11:00-11:20 Съзтезателна игра

„ Познавам моята родина“

Обществени науки 20
11. 11:20 -11:30 Музикален поздрав Музика
12. 11:30-12:00 Музикално- артистично шоу  „Етнографски музей на открито“

Демонстрация на стари български занаяти –тъкане на стан, предене,седянка, автентични изкуства

Изкуства и култура

Приложни изкуства

13. 12:00 -12:10 Награждаване на междуучилищните отбори
14. 12:10 -12:20 Хоротека за начинаещи и напреднали Сценични и танцови изкуства
15. 12:20-12:30 Закриване на състезанието