Свободни работни места и графици за събеседване

Галерия Новини Свободни работни места

  Ръководството на СУ ”Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица обявява свободни учителски места за учебната 2022/2023 г., както следва:

 1. Учител по английски език -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше образование със специалност „Aнглийска филология“ с професионална квалификация- учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат

График за провеждане на събеседване  на

13.07.2022 г. от 9.00 ч. в 104 зала в СУ „Георги Измирлиев“ за позицията

 „учител по английски език“

 

Начален час
 

1.Десислава Спасимирова Игнатова – Николова

09:00
2. Даниела Любомирова Генова 09:06
3. Деян Николаев Терзиев 09:12
4. Марина Иванова Иванова 09:18
5. Марияна Ангелова Димитрова 09:24
6. Бонка Севдалинова Сидерова 09:30
7. Мариела Даниелова Илиева 09:36
8. Петя Гошова Векова 09:42
9. Ваня Христова Кръстева 09:48
10. Райна Костадинова Йолова 09:54
11.Красимира Пенкова Христова 10:06
12. Марио Станимиров Иванов 10:12
13. Невена Ивелинова Георгиева 10:18

 

 

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.

 1. Учител по музика в начален етап -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
 • Висше образование със специалност „Музикална педагогика“ с професионална квалификация- учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат

График за провеждане на събеседване  на

13.07.2022 г. от 11.00 ч. в 104 зала в СУ „Георги Измирлиев“ за позицията

 „учител по музика“

 

 

 

Начален час
1. Радослав Димитров Димитров 11:06
2. Милена Иванова Димитрова 11:12
3. Стелияна Христова Христова 11:18
4. Емилия Светломирова Пенчева 11:24
5. Христина Стефанова Лазарова 11:30
6. Марсия Чавдарова Кирилова 11:36
7. Петя Стойчева Хинева – Драгостинова 11:42
8. Ивелина Иванова Иванова 11:48
9. Илиян Ангелов Михайлов 11:54

 

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.

 1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
 • Висше образование със специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, специалност „Математика и информатика“ по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ с професионална квалификация – учител.

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат

График за провеждане на събеседване  на

13.07.2022 г. от 13.00 ч. в 104 зала в СУ „Георги Измирлиев“ за позицията

 „ръководител на направление „ИКТ“

 

 

 

Начален час
1. Елена Георгиева Димитрова 13:00
2. Стилиян Иванов Георгиев 13:06
3. Александра Тодорова Маринова 13:12
4. Божидар Виолинов Божинов 13:18
5. Марио Станимиров Иванов 13:24

 

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.

 1. Учител на целодневна организация на учебния ден в начален етап -3 щата – по чл.68, ал.1, т.3 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше образование със специалност „Начална училищна педагогика“
 • Професионална квалификация – учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат

График за провеждане на събеседване  на

12.07.2022 г. от 9.00 ч. в 104 зала в СУ „Георги Измирлиев“ за позицията

 „учител на целодевна организация на учебния ден в начален етап“

 

 

 

Начален час
                                Начален учител ЦОУД
1.Елена Анатолиева Джонова 09:00
2. Нора Тихомирова Трифонова 09:06
3. Елица Светозарова Чонева 09:12
4. Яница Стефанова Илиева 09:18
5. Велина Ценкова Димитрова 09:24
6. Стамена Димитрова Борисова 09:30
7. Албена Христова Георгиева 09:36
8. Йорданка Бойкова Чангова 09:42
9. Силвия Любомирова Минчева 09:48
10. Теодора Вальова Дабева 09:54
11. Николай Даниелов Марков 10:06
12.Стефка Кънчева Тодорова 10:12
13. Надя Ангелова Косева 10:18
14. Галина Кирилова Иванова 10:24
15. Пепа Пенева Михнева 10:30
16. Гергана Николова Генова 10:36
17. Меглена Петкова Каралеева 10:42
18. Петя Стойчева Хинева – Драгостинова 10:48
19. Глория Венелинова Събева 10:54
20. Цветелина Стефанова Бъчварова 11:06
21. Ивелина Димитрова Коваджиева 11:12
22. Ирина Иванова Тончева 11:18
23. Валерия Евгениева Цонева 11:24
24. Мартина Георгиева Георгиева 11:30
25. Ивелина Иванова Иванова 11:36
26. Димитринка Георгиева Йорданова 11:42
27. Габриела Георгиева Стефанова 11:48
28. Лора Николаева Миланова 11:54
29. Ермин Андай Коюмджу 12:06
30. Ралица Стойкова Митева 12:12
31. Илиян Аннев Иванов 12:18
32. Искра Христова Георгиева  12:24
33. Анастасия Владова Генова  12:30
34. Нели Димитрова Петрова  12:36
35. Петър Салтиров Петров  12:42
36. Соня Руменова Георгиева  12:48
37. Марина Николаева Джантова  12:54
38. Звездомила Василева Хаджиенева  13:18
39. Анита Димитрова Симеонова 13:24
40. Диана Борисова Иванова 13:30
41. Таня Любчева Бузова 13:36
42. Мерина Иванова Моллова 13:42
43. Катя Златкова Тачева 13:48
44. Любомира Костадинова Йорданова 13:54
45. Зорница Найденова Димитрова 14:06
46. Галина Георгиева –Маринова 14:12
47. Красимира Владимирова Николова 14:18
48. Албена Антонова Борисова 14:24
49. Валентина Серьожева Събева 14:30
50. Невена Василева Петрова 14:36
51. Десислава Илиева Тодорова 14:42
52.Валентина Кирилова Кирвикова 14:48
53. Павлина Иванова Каменова 14.55
54. Александрина Мигленова Димитрова 15.00
55. Лоранс Добринова Илиева 15.05
56. Стефани Здравкова Иванова 15.10

 

 

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.

Срок за подаване на документите: 04.07.2022г. до 08.07.2022 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището.

Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

Кандидатите с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват,  ще бъдат допускани до събеседване по график, оповестен на сайта на СУ „Георги Измирлиев“. Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване.

Телефон за контакти:  0618 60266

 

Криси Аврамова,

Директор на СУ ”Георги Измирлиев”

гр. Горна Оряховица