РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБЕСЕДВАНИЯ С КАНДИДАТИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА 12.07.2022 г. И НА 13.07.2022 г.

Галерия Новини

ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ

1. За позицията „Учител на целодневна организация на учебния ден“ в начален етап-
Гергана Николова Генова, Велина Ценкова Димитрова, Нора Тихомирова Трифонова;
2. За позицията „Учител по английски език“-
Даниела Любомирова Генова;
3. За позицията „Учител по музика в начален етап“ –
Стелияна Христова Христова;
4. За позицията „Ръководител на направление „ИКТ“
Марио Станимиров Иванов.

Избраните кандидати да представят в канцеларията на училището в срок до 27.07.2022 г. документите за сключване на трудов договор: трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване

С благодарност към всички кандидати, проявили интерес към обявените свободни места!

Криси Аврамова
Директор