График за родителски срещи

Галерия Новини
Клас Стая Дата Начален час
ІА 101 07.09. -сряда 17:30
ІБ 102 08.09.-чевъртък 17:30
ІВ 208 08.09. -чевъртък 17:30
Іг 103 07.09. -сряда 17:30
ІІА 205 08.09.-чевъртък 17:30
ІІБ 306 08.09.-чевъртък 17:30
ІІВ 308 08.09.-чевъртък 17:30
ІІг 307 08.09.-чевъртък 17:30
ІІІА 305 08.09.-чевъртък 17:30
ІІІБ 204 08.09.-чевъртък 17:30
ІІІВ 304 08.09.-чевъртък 17:30
ІVА 207 08.09.-чевъртък 17:30
ІVБ 206 08.09.-чевъртък 17:30
ІVВ 301 08.09.-чевъртък 17:30
ІVг 202 08.09.-чевъртък 17:30
VА 317 09.09.- петък 17:30
VБ 316 09.09.- петък 17:30
VВ 318 09.09.- петък 17:30
Vг 210 09.09.- петък 17:30
А 109 09.09.- петък 17:30
Б 212 09.09.- петък 17:30
В 309 09.09.- петък 17:30
г 105 09.09.- петък 17:30
VІІА 312 09.09.- петък 17:30
VІІБ 313 09.09.- петък 17:30
VІІВ 314 09.09.- петък 17:30
VІІг 302 09.09.- петък 17:30
VІІІА 213 12.09.- понеделник 17:30
VІІІБ 214 12.09.- понеделник 17:30
ІХА 211 12.09.- понеделник 17:30
ІХБ 106 12.09.- понеделник 17:30
ХА 216 12.09.- понеделник 17:30
ХБ 217 12.09.- понеделник 17:30
ХІА 310 12.09.- понеделник 17:30
ХІБ 311 12.09.- понеделник 17:30
ХІІА 98 19.09.- понеделник 17:30
ХІІБ 218 19.09.- понеделник 17:30