С книжка в първи клас вместо букет

Галерия Новини

По идея на класните ръководители – Славка Стефанова, Йоланда Иванова, Светлана Тончева и Полина Русева, новите първокласници, които ще прекрачат прага на СУ „Георги Измирлиев“, ще празнуват 15 септември с книжка вместо букет за любимата учителка. Инициативата „С книжка в първи клас вместо с букет“ е подкрепена от родителската общност, тъй като по този начин най-малките Измирлиевци реално ще разберат какво е обединение около кауза, в случая на четенето, на писмеността, на любовта към знанието.

Децата ще си изберат книжки, които, закупени от родителите, трайно ще заемат мястото си в училищната библиотека. На 15 септември първокласниците от четирите паралелки на Гимназията ще украсят новата сцена с чистата си детска радост, показвайки на всички самостоятелно избраната книжка. Така учебната 2022/2023 година ще започне емоционално, цветно и с урок за съединение на детските светове, представи и нагласи, изразени чрез любими творби.