Час на класа с практическо упражнение по тема „Гражданско образование“

Галерия Новини

Във връзка с разпространението на дейностите по проект „Училище на бъдещето – между иновациите и традициите“ по програма Еразъм+  учениците от ІХ „а“ клас и техният класен ръководител Полина Йорданова дискутираха по теми за човешките права, правата и задълженията им като граждани, за толерантността към многообразието, за училището като място, създаващо умения за активно гражданство, за ролята на гражданското общество във властта.

Часът на класа завърши с енергизиращо упражнение – с „парашут“ във физкултурния салон на училището, което практически обвързва учениците в активна гражданска общност