Дейности по проект „Училище на бъдещето – между иновациите и традициите“ по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Галерия Новини Проекти и програми

Във връзка с разпространението на дейностите по проект „Училище на бъдещето – между иновациите и традициите“ по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, финансирана от Европейската комисия,  учениците от VII „г“ клас с класен ръководител Мария Алипиева дискутираха за правата и задълженията на учениците и учителите в училището  в часа на класа. Целта на  упражнението беше да се развие у учениците чувството за уважение към правата и задълженията, както и върху това да помислим колко е важно да бъдем проактивни граждани, за да подобряваме живота в училище.

Часът на класа започна с енергизиращо упражнение – „тостер или рок-звезда“ пред класната стая, за да се събуди интереса на учениците към предстоящото занятие.
След като учениците изгледаха клипа „Да правиш или не“, те дискутираха представените ситуации и предложиха решения за постигане на по-добре функциониращ училищен живот.
Гости на учениците бяха г-жа Йорданка Симеонова, заместник-директор, и г-жа Мариана Дончева, училищен психолог.