Ученици от профил „Природни науки“ с участие в дискусионен форум

Галерия Новини

На 14.10.2022г.  екип от ученици от 9 и 10 клас, профил Природни науки, взеха участие в дискусионна среща на тема „Младите хора и наркотиците“, организирана от Младежки дом, гр. Г. Оряховица, Детска педагогическа стая и РЗИ гр. В. Търново.

Екипът ни имаше за цел да разработи и защити проект на тема „ Наркотиците и популярните личности“. Под ръководството на своите преподаватели Диляна Грозева и Галина Кънчева, учениците Ивайла Николова и Кристина Койнакова от 9Б клас, и Мартин Веселинов от 10Б клас, проучиха различни източници, систематизираха натрупаната информация, направиха презентация и най-накрая емоционално и динамично представиха труда си пред останалите участници в срещата.

Актуалността на темата сред младите хора провокира нашите ученици и те съвсем спонтанно предварително изработиха брошури, които раздадоха на присъстващите. В авторските си печатни материали измирлиевци споделиха свои виждания и отправиха апел към всички: „Животът е БЕЗЦЕНЕН! Ти сам избираш – живот или наркотици!“ След убедителното си представяне младите биолози и бъдещи медици получиха грамоти и много аплодисменти от аудиторията.