Дейностите по проект „Училище на бъдещето – между традициите и иновациите“ по Програма „Еразъм+“ в СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Във връзка с популяризиране на дейностите по Проект № 2021-1-BG01-KA122- SCH- 000015969 „Училище на бъдещето – между традициите и иновациите“ по Програма „Еразъм+“, КД122-„Училищно образование“ в СУ “ Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица се проведе работна среща с учители от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Горна Оряховица, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица, неправителствената организация Сдружение „Център Мария“, представители на РУО – Велико Търново и др. заинтересовани страни.

Присъстващите бяха запознати с дейностите по проекта, с целите и с това как е протекло обучението на учителите от СУ „Георги Измирлиев“ през март и юни 2022 г. в Сантарем, Португалия.

Демонстрирани бяха редица практически дейности по използване на ресурсите за обучение в Наръчника за преподаване на правата на човека, многообразието и активното гражданство от учителите от начален етап, които бяха част от първата група обучаващи се в Португалия. Силвия Стойнева и Кремена Енчева показаха нагледно на присъстващите как могат да използват сайта http://yesii.eu/bg в работата си с малки ученици по отношение на гражданското образование.

След това учителите от втората група – Криси Аврамова, Йорданка Симеонова, Полина Йорданова и Мария Алипиева, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап, демонстрираха как техните колеги могат да използват адаптирания съобразно по-големите ученици сайт http://me-you-us.eu/bg/home_bg/ за работа в часовете по гражданско образование с по-големите ученици.

Гостите на срещата, разделени на два отбора, имаха възможността да проверят дали познават основните човешки права чрез игра, в която трябваше да открият характерните особености на всяко човешко право и да го съотнасят към наименованието му. Всички се справиха много добре.

Срещата завърши с игра с разпъване на парашут, в която всеки участник трябваше да каже какво харесва и какво не в работата му с учениците, след което всички успяха заедно да сгънат парашута по правилния начин.

Срещата приключи с взаимно удовлетворение от наученото и от приятния завършек на работния ден.