Нашият прочит на чужди празници – учим и се забавляваме!

Галерия Новини

It was a lovely performance!
Congratulations to our teachers, friends and our parents!

Класовете от профил “Чужди езици“ в СУ „Георги Измирлиев“ организираха интересно представление, с което показаха, че учат чужди езици, опознавайки културата, бита, традициите и празниците на народите, говорещи английски и испански език.


Учениците от 4.б клас свършиха най-атрактивната работа – декорациите за празника Halloween. Работиха екипно – с по-големите ученици, с учителите и с родителите. Всеки вложи много творчество и въображение в изработването на костюми, тиквени фенери и др., както и научи нови думи на съответния език.


Даден беше пример на по-малките, че чужд език може да се учи по забавен начин, а именно – чрез празник. Той не е наш и го няма в календара на българите, но ние трябва да познаваме празниците на другите народи.
Празничните уроци завършиха със сладки награди!

Yummy! The prizes were very delicious candies! Thank you!