Среща в един урок между учебните предмети математика, информатика и английски език

Галерия Новини

На 2.11.2022 г. с учениците от 8.б клас беше проведен интердисциплинарен урок, който включва елементи от науките математика, информатика, английски език и литература. Учебният час протече под умелото ръководство на Росица Христова, учител по математика и Елица Билева, учител по английски език. Активно беше участието на ентусиазираните ученици.

През учебния час осмокласниците свързваха геометрични понятия на английски език със съответстващата фигура. Решаваха тестови задачи, написани на езика на Шекспир, като използваха теореми, изучени в часовете по математика. Учениците разполагаха с материали на хартиен носител, върху които самостоятелно отбелязваха своите отговори, след което ги нанасяха на интерактивния екран. Темата „Средна отсечка в триъгълник“ и изучените теореми бяха представени по забавен и интересен начин, стимулирайки логическото мислене, увереността в усвоените знания и облагородяването им от творческия подход.

През учебния час учениците се запознаха с вълнуващия живот на Ада Лъвлейс (1815-1852), дъщеря на Лорд Байрон и създателка на първата компютърна програма. Любопитен факт за учениците се оказа и връзката ѝ с Чарлз Бабидж, познат като „бащата на компютъра“. Дъщерята на водещото перо на английския романтизъм заинтригува осмокласниците, които с охота отговаряха на поставените въпроси и коментираха на английски език.

Интердисциплинарният урок беше изпълнен с много усмивки и свежа атмосфера. Осмокласниците с удоволствие и нескрит интерес записаха зададената домашна работа: Да проучат живота на жената през XIX век, да се поставят на мястото на Ада Лъвлейс – 17-годишно момиче, което обича математика и природни науки, но се обучава у дома от частни учители.

Важна част от заданието е учениците да напишат писмо до господин Бабидж, да разкажат за себе си и да разкрият своя интерес към неговата „Аналитична машина“.
Г-жа Билева и г-жа Христова посветиха своя урок на делото на българските просветители, книжовници и революционери, чийто празник отбелязахме на първи ноември.