4.в клас и тяхното участие в европейската седмица на програмирането #CodeWeek

Галерия Новини

Близо 1500 деца и ученици от България се включиха с 458 събития в Европейската седмица на програмирането, която се проведе от 8 до 23 октомври 2022 година.Ангажирани бяха 299 институции – училища, детски градини, библиотеки и читалища.

Български деца и ученици традиционно се включват в Европейската седмица на програмирането #CodeWeek. Целта на тази инициатива е да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Седмицата предлага на всички ученици възможност да направят първите си стъпки като цифрови творци и предоставя на училищата и учителите безплатни възможности за професионално развитие, учебни материали, международни предизвикателства и възможност за обмяна на опит.

Усвояването на програмирането помага на учениците да разбират бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научат повече за начина на работа на технологиите и да развиват умения и възможности, за да реализират нови идеи и да създават алгоритми.

В Европейската седмица на програмирането #CodeWeek се включиха активно и учениците от 4 в клас на СУ „Георги Измирлиев” чрез активно учене с Bee – Bot Програмируемата, интерактивна играчка „Bee-Bot“ е удачна за използване като отправна точка за преподаване и упражняване на контрол над обекти, алгоритмични дейности, програмиране на дейности, пространствена ориентация и др.Тя използва функционалността на клавиатурата, давайки възможност на децата да подобрят своите умения за посоките, да програмират поредица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване под 90°

„В своята работа аз прилагам подхода „Учене чрез действие / Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който ученикът усвоява знания и умения чрез директно експериментиране, като използват принципа на действието. Основна причина за прилагането на подхода „учене чрез действие” е тази, че учениците  учат чрез директния опит от петте си сетива. Осъществява  се връзка между думи и действия, усвоят се и се затвърдяват  понятия.  Чрез дейностите се създава позитивно настроение, което улеснява ученето.