Eкипни уроци от учители, преподаващи в начален етап и учители от прогимназиален етап

Галерия Новини

Поредица от съвместни уроци в периода 7-15.11.2022 г. бяха проведени от начални и прогимназиални учители по природни науки. Образователният формат продължава да вълнува малките четвъртокласници. Като истински изследователи, откриватели и бъдещи естествоизпитатели, малките ученици правиха опити, измерваха температура, разделяха смеси, променяха състоянието на водата.

Госпожа Валентина Дамянова, госпожа Ваня Радева, госпожа Кремена Енчева учиха децата за промяната на състоянията на водата, извършваха опити какво става с микробите, когато срещнат вода и сапун, а учениците подготвиха свои проекти за кръговрата на водата.

Госпожа Галина Иванова, госпожа Мария Николова и госпожа Велина Димитрова запознаха малчуганите с правилата за безопасна работа в лаборатория, разделяха различни смеси, записваха резултатите от опити в протоколи като истински учени.

Огромен е интересът и мотивацията за учене в лабораторните упражнения от страна на малките четвъртокласници, които очакват с нетърпение следващите часове в сферата на природните науки.