Уроците по приемственост продължават и тази седмица в СУ “Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Четвъртокласниците на госпожа Кремена Енчева влязоха в ролята на откриватели и установиха, че математиката е навсякъде около нас. Тя ни учи на дисциплина и на внимание към най-малкия детайл, явяващ се разковничето на цялата задача. Госпожа Росица Христова помогна на малките математици да изработят куб с помощта на координатна система и да разберат каква е разликата между геометрични фигури и геометрични тела.

Чрез различни игрови елементи в час по български език и литература госпожа Благовеста Кукова разкри пред малчуганите как лесно се откриват антоними и как в речта думите с противоположно значение се употребяват по два начина: като се противопоставят или като се съчетават. В научни съчинения се употребяват за създаване на терминологични противопоставяния, в художествени текстове са важни изразни средства за постигане на образност и експресивност.

С огромен интерес четвъртокласниците отговаряха на въпроси от географската викторина на госпожа Санка Аврамова. Малко по-късно редиха пъзел, представляващ карта на България и изучаваха природните характеристика на Старопланинската област.