Дейностите по проект „Училище на бъдещето – между иновациите и традициите“ по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Галерия Новини Проекти и програми

Във връзка с разпространението на дейностите по проект „Училище на бъдещето – между иновациите и традициите“ по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, финансирана от Европейската комисия, в часа на класа учениците
от VI „а“ клас дискутираха за техните отговорности и задължения към другите хора, научиха какви ограничения могат да съществуват на техните човешки права, които са резултат от правата на другите.

Госпожа Мария Алипиева, участник в мобилност в Португалия
по проект „Училище на бъдещето – между традициите и иновациите“,
започна часа с интерактивна презентация относно нашите отговорности пред обществото, нашите задължения и ограниченията на нашите права.

Часът продължи с разясняване на понятията стереотипи и
предразсъдъци. Учениците коментираха как не бива да определяме хората според стереотипите за дадена група и предразсъдъците, които има в зависимост от принадлежността към групата. Обсъдиха кратко видео по темата как животът ни  може да се промени за секунди.

В края на часа на класа посредством играта „Познаваме
ли 30-те права на човека?“ учениците се разделиха на два отбора, като всеки отбор получи по 2 тестета карти. Едното тесте съдържа 30 карти с 30-те права на човека. Второто тесте съдържа 30 карти с обяснения на правата на човека. Всеки отбор трябваше да съпостави 30-те карти от тесте 1 с 30-те карти с обясненията от тесте 2.

В всички споделиха какво са научили и какви чувства са
изпитали по време на нестандартния учебен час по гражданско образование.