НАГРАЖДАВАНЕ „КОЛЕДНА УКРАСА”

Галерия Новини

В навечерието на светлите коледни празници в СУ ”Георги Измирлиев” е традиция да се обяви конкурс за  най-богато украсена класна стая.

Ученици, учители и родители се включиха в прекрасната инициатива.

Тази година на ръководството на училището бе изключително трудно да избере най- красиво украсена класна стая.

Грамота за естетически украсена класна стая получиха от директора на училището :

от начален етап: II”а” клас с класен ръководител Милена Иванова,  II”в” клас с класен ръководител Мая Иванова, II”г” клас с класен ръководител Блажо Блажев, IV”в” клас с класен ръководител  Кремена Енчева

от прогимназиален етап: V”а” клас с класен ръководител  Росица Иванова,  V”в” клас с класен ръководител  Кремена Петърчева, V”г” клас с класен ръководител  д-р Димо Иванов, VI”б” клас с класен ръководител  Кремена Янкова

от гимназиален етап: X”a” клас с класен ръководител Марияна Кирова

Победили в годишния конкурс за коледна украса са:

от начален етап: II”б” клас с класен ръководител  Валентина Стоева

от прогимназиален етап:  V”б” клас с класен ръководител  Надка Долнооряхова

от гимназиален етап: VIII”б” клас с класен ръководител Ивелина Русева

 

Специална награда  в конкурса връчи директорът и на IV”б” клас за написани изключителни есета на тема „Коледно чудо” с класен ръководител Лидия Блажева и учител на целодневна организация Мария Велева.

Ръководството на училището изказва специална благодарност и към паралелките, включили се в украсата на училищния двор, а именно на : I”б” и I”в” клас, II”г” клас, III”б” клас, IV”б” и IV”в” класове, V”а” и V”б” класове, VI”б” и VI”в” класове, VIII”б” клас, X”а” клас.

Индивидуална награда за творчество с природни материали в училищния двор получават:

Виктор Бонев, ученик от III”в” клас и Рестиен Велков, ученик от III”в” клас.