Продължава работата на учениците и учителите по проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“

Галерия Новини Проекти и програми

В края на месец декември 2022 г., във връзка с проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“ (Опазване на водите) по програма „Еразъм +“, ученици от осми и девети клас посетиха пречиствателната станция за отпадни води в гр. Велико Търново. Запознаха се с процеса на пречистване на отпадните води и превръщането им в годни за повторна употреба. След посещението учениците ще изготвят макет на просто устройство за пречистване на водата.

Гимназистите получиха своя пореден урок по екологично възпитание, като заявиха своята активност чрез задаването на въпроси и получаването на компетентни отговори от експертите. Разговаряха по тематиката на работния език на проекта.