Уроците по приемственост продължиха в Средно училище „Георги Измирлиев“ и през януари.

Галерия Новини

Трудни ли са часовете по български език?!
За четвъртокласниците на г-жа Лидия Блажева отговорът е „Не!“, защото учениците познават силата и значението на родното слово.

Днес часът по български език в 4.б клас беше по-различен.

Чрез любопитни игри и интересни упражнения г-жа Ивелина Русева, учител по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап, припомни на учениците кои са главните части на изречението и как различните части на речта могат да изпълняват една и съща синтактична служба.

Учениците откриваха думи в мистериозни пликове, съставяха изречения, редактираха, подчертаваха подлог и сказуемо, попадаха в различни ситуации и се състезаваха помежду си.

И урокът по български език за нови знания, свързан с видовете изречения по състав, не затрудни четвъртокласниците, които самостоятелно, бързо и вярно направиха разлика между просто и сложно изречение.

С голямо любопитство учениците задаваха въпроси и участваха с интерес в игрите и упражненията.