На 23.01.2023 г. учениците от литературен клуб „Творец“ четоха приказки на децата от първите класове в групите за целодневна организация на учебния ден. Инициативата е част от плана за работа на литературния клуб за организиране на събития от типа “Деца четат на деца“.

Галерия Новини

На 23.01.2023 г. учениците от литературен клуб „Творец“ с ръководител Мария Алипиева четоха приказки на децата от първите класове в групите за целодневна организация на учебния ден. Инициативата е част от плана за работа на литературния клуб за организиране на събития от типа “Деца четат на деца“.

Приятна и емоционална бе срещата на големите и малките ученици. От една страна, големите ученици се чувстват значими, а от друга – първокласниците се мотивират и ще бързат да напреднат с четенето, за да могат догодина самите те да са на мястото на каките и батковците.

Големите ученици се представиха на първокласниците и с вълнение си спомниха за времето, когато и те са били малки. Те завладяха вниманието на малчуганите с поучителните приказки и пожелаха отново да се срещнат.