График за провеждане на събеседване за позицията „учител по изобразително изкуство“

Галерия Новини

График за провеждане на събеседване  на 31.01.2023 г. от 13.00 ч. в 104 зала в СУ „Георги Измирлиев“ за позицията  „учител по изобразително изкуство“

 

 

 

Трите имена на кандидата

Начален час
1 Грациела Йорданова Йорданова 13.00
2 Велислава Красимирова Стефанова 13.10
3 Илияна Иванова Ганева 13.20
4 Жанета Станчева Царкова 13.30
5 Жана Стефанова Тотева 13.40
6 Павел Йорданов Недев 13.50
7 Георги Миленов Иванов 14.00
8 Мартин Кирилов Иринчев 14.10

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.