Резултати от проведено събеседване с кандидати на 31.01.2023 г.

Галерия Новини Свободни работни места

1. За позиция  „Учител по изобразително изкуство“  – Грациела Йорданова Йорданова.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството