ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

Галерия Новини
Клас Стая Дата Начален час
ІА 101 14.02.2023-вторник 17:30
ІБ 102 14.02.2023-вторник 17:30
ІВ 208 14.02.2023-вторник 17:30
Іг 103 14.02.2023-вторник 17:30
ІІА 205 14.02.2023-вторник 17:30
ІІБ 306 14.02.2023-вторник 17:30
ІІВ 308 14.02.2023-вторник 17:30
ІІг 307 14.02.2023-вторник 17:30
ІІІА 305 14.02.2023-вторник 17:30
ІІІБ 204 14.02.2023-вторник 17:30
ІІІВ 304 14.02.2023-вторник 17:30
ІVА 207 14.02.2023-вторник 17:30
ІVБ 206 14.02.2023-вторник 17:30
ІVВ 301 14.02.2023-вторник 17:30
ІVг 202 14.02.2023-вторник 17:30
VА 317 15.02.2023-сряда 17:30
VБ 316 15.02.2023-сряда 17:30
VВ 318 15.02.2023-сряда 17:30
Vг 210 15.02.2023-сряда 17:30
А 109 15.02.2023-сряда 17:30
Б 212 15.02.2023-сряда 17:30
В 100 15.02.2023-сряда 17:30
г 105 15.02.2023-сряда 17:30
VІІА 312 15.02.2023-сряда 17:30
VІІБ 313 15.02.2023-сряда 17:30
VІІВ 314 15.02.2023-сряда 17:30
VІІг 302 15.02.2023-сряда 17:30
VІІІА 213 16.02.2023-четвъртък 17:30
VІІІБ 214 16.02.2023-четвъртък 17:30
ІХА 211 16.02.2023-четвъртък 17:30
ІХБ 106 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХА 216 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХБ 217 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХІА 310 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХІБ 311 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХІІА 98 16.02.2023-четвъртък 17:30
ХІІБ 218 16.02.2023-четвъртък 17:30