Alarm Rings for All of Us: Save Water!

Галерия Новини Проекти и програми

Водата, която е незаменим елемент от живота, е ограничен и стратегически природен ресурс. Избрахме да работим по темата „Вода на научно ниво и по иновативен начин“, за да повишим научната мотивация на учениците.

Тъй като е известно, че в бъдеще няма да има изкуствени вещества, които да могат да заменят водата, значението й ще нараства с всеки изминал ден. В допълнение към технологиите, развиващи се успоредно с нарастването на населението, негативното въздействие на глобалните климатични промени върху водните ресурси, както и фактът, че водните ресурси не са разпределени хомогенно на земята, увеличават проблема с водата. Поради тази причина днес е необходимо да се обърне по-голямо внимание върху балансирано използване и разпределение на водата – разумно, с нови стратегии. С оглед на водната криза, която е един от най-важните глобални екологични проблеми на настоящия век, е важно да се води ефективна борба, за да се даде възможност за ефективно използване на валежите, които заемат много важно място по отношение на опазването на почвите и водите в сухите и полусухите райони. 99% от световните водни ресурси са солени. 1% е питейната вода под формата на подземни и повърхностни водоизточници. Изворните води, достигащи до градските линии, редовно се губят. Днес водните ресурси са все по-изчерпани. Променящите се климатични условия, смяната на сезоните и нарастващите екологични проблеми в този контекст водят до изчерпване на водните ресурси. Необходимо е да се регулира използването на водата. Ето защо е нужно да се пести от използването на вода. Съвместната работа на всички участници в проекта ще доведе до повишаване на информираността на обществото в местен и глобален мащаб.

Упражняването на езика е важна част от образованието. Използването на общ език за целта на проекта, ще позволи на участниците да подобрят уменията си за общуване, което е от съществено значение за гражданите, живеещи и взаимодействащи си в едно глобализирано общество. Учениците ще имат възможност да практикуват английски език и да подобрят способността си да го използват.