Интерактивен урок по литература

Галерия Новини

Открит интерактивен урок се проведе с учениците от 1.а клас, с класен ръководител г-жа Славка Стефанова, и с учениците от 5.а клас, с класен ръководител г-жа Росица Иванова. Урокът на тема: ,,Фолклорни празници и обичаи“, е част от проектно базирано обучение, чиято цел са не само ключовите знания, свързани с фолклора и традиционния празничен календар. Поставя се акцент върху умението за активна и задълбочена работа в екип. За да бъде илюстрирано, се използват различни ресурси. Учениците достигат до изводи, че колкото и различни да са вярванията на християни, евреи, мюсюлмани, техните обичаи и ритуали утвърждават обичта, сговора и уважението между хората.
Петокласниците увлекателно представиха наученото по темата, като екипите демонстрираха създадените проектни задания пред своите съученици и пред първокласниците. Всеки празник – Коледа, Великден, Гергьовден, Пасха /еврейски празник/ и Курбан байрам /мюсюлмански празник/, остана в съзнанието на присъстващите със спецификата на конкретни ритуали, насочени към опазване на реда, към постигане на плодородие, здраве, късмет и щастие. Първолаците се изявиха с тематични стихотворения и показаха знания за обичаите, които спазваме в България по време на Коледните и Великденските празници. Учениците организираха помежду си игра на асоциации, като по-големите провокираха досетливостта на първокласниците чрез различни празнични символи. Те от своя страна им отвръщаха подобаващо с верни отговори.