Среща на тема: „Как се изразявам?“

Галерия Новини

На 28 февруари 2023г. учениците от 5.в клас се запознаха с доц. Владимир Донев, преподавател по български език и литература във Великотърновския университет, любител на българските народни танци и планинар. В часа на класа настъпи дискусия кои български думи могат да се използват вместо все по-често употребяващите се чуждици: „харесвам“ вместо „лайквам“, „хейтвам“ вместо „мразя“; каква е разликата между синоними и антоними. Гостът и учениците обсъдиха неологизмите, измислени от Патриарха на новата българска словесност Иван Вазов: летеж, пламтеж, захлас, както и предложените думи от известния български езиковед проф. Александър Теодоров-Балан: влак, дейност, творба, усет, заплаха, излет, поява, общувам.
Отбеляза се значението на синонимния речник при подготовката на уроците, тълкуването на българските пословици и поговорки като: „Гладна кокошка – просо сънува!“, „По дрехите посрещат – по ума изпращат!“….

Този урок „пробуди“ в децата идея за тяхното бъдещо обучение в аспект кои са учебните предмети, представляващи интерес за тях.
Децата осъзнаха значението на четенето на книги и художествена литература. За целта всеки бе донесъл книгата, която чете в момента или наскоро е прочел. Представиха накратко проблема и темата, интерпретирани в нея: от научни факти за историята на България и света до фантастични истории.
Доц. Донев отправи препоръка към децата да се осмеляват да четат и български класици.

„В сравнение с киното, книгата подтиква читателя да създава сам образи на герои, събития, обстановка. Киното дава готови модели за представите на възприемателя. Затова учениците първо трябва да четат литературните текстове, после да гледат филмовите адаптации.“ – каза доцентът.

Най-голям интерес предизвика откриването на правописни грешки в надписи на етикети и съобщения в магазини, публикувани в интернет. Учениците безпогрешно показаха кои езикови правила са нарушени и демонстрираха усвоените знания и умения в часовете по български език и литература при г-жа Благовеста Кукова, студент на доц. Донев. Гостът отправи предизвикателството да се превърнат в „Ловци на езикови грешки“, които да коментират в часовете.