Честит празник на всички, които рисуват с думи, на четящите и творящите!

Галерия Новини

21 март е благословен първи пролетен ден, международен ден на поезията, световен ден на социалния работник, ден на слънчевите деца!
Рисуващият с думи е онзи, който има нравствената отговорност да държи ключа към силната душа на общността, в която живее! От него зависи тя да лети свободна….


От словото, изписано в книгите, от историите на вековното знание за човешката душа, стремяща се към съвършенството на вселенската мъдрост, читателят открива безброй истини и неистини около себе си! Учи се! Укрепва духът му, усилва се вярата му. Мечтае и съпреживява.

Учебната седмица в СУ „Георги Измирлиев“ започна с усещането за пролет и с обаятелното въздействие на любимите стихотворения. Часове по литература и поезия проведоха в 7.в клас. Учениците, които пожелаха, и тяхната учителка Йорданка Кушева преписаха свои любими стихотворения. Оказа се, че не е толкова лесно, но пък е цветно и удовлетворяващо!

Чаровниците от 6.г клас също с радост се включиха в инициативата само ден преди празника на благозвучното българско слово.. Избраха си прекрасни творби в мерена реч, които преписаха, с почит към българския език и неговите творци!


Шестокласниците от „б“ паралелка също се усмихнаха на най-цветната поезия. Избраха си стихотворението на Леда Милева „Моята учителка“ и всеки ученик преписа по един стих. Работиха изцяло екипно. Преписът беше връчен като подарък на класния им ръководител Кремена Янкова.
Какво се случи на самия 21 март?! Емоционален празник, веселие, четене на стихотворения, изненади – без сценарий, усмихнато и естествено. Преписаните творби попаднаха в ръцете на ученици и учители, на колеги от администрацията на училището и на родители, защото те самите преписаха любими свои стихове.
В такива случаи галерията от снимки говори повече дори от думите.
Благодарим за съпричастността и уважението на всички!