График за провеждане на събеседване на 06.04.2023 за позицията „касиер“

Галерия Новини Свободни работни места
 

 

 

Трите имена на кандидата

Начален час
1 Теодора Михайлова Хараламбиева 9:00
2 Велислава Костадинова Дончева – Николаева 9:10
3 Деница Георгиева Чолакова 9:20
4 Цветомира Георгиева Алексиева 9:30
5 Мая Маринова Пущиева 9:40
6 Петя Симеонова Иванова 9:50
7 Снежина Георгиева Георгиева- Димитрова 10:00
8 Полина Стефанова Василева 10:10
9 Даниела Горчева Бакалова 10:20
10 Виржиния Димитрова Сърнова 10:30
11 Мария Павлова Таскова 10:40
12 Елена Николова Георгиева 10:50
13 Мирела Маринова Мусева 11:00
14 Петя Борисова Хаджидосева 11:10
15 Светлана Величкова Александрова 11:20
16 Елена Валентинова Милева 11:30
17 Ваня Кръстева Мицова 11:40
18 Даниела Николова Стефанова 11:50
19 Валя Благоева Андонова 12:00
20 Надя Веселинова Кацанска 12:10
21 Станислава Пламенова Иванова 12:20
22 Вероника Стефанова Манолова 12:30

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.