Резултати от проведено събеседване на 06.04.2023

Галерия Новини

 

1. За позиция  „Касиер“  – Ваня Кръстева Мицова

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството