Електронен прием в първи клас

Галерия Новини Прием

Уважаеми родители,
Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!

Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 09.05.2023 г., съгласно календарния график.

Може да заредите от следния адрес:
https://schoolgo.uslugi.io/ 

За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация.
Ако браузърът Ви предупреди, че връзката е неповерителна, отговорете „продължавам, въпреки това“.

!!! ПРИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КАНЦЕЛАРИЯТА НА СЪОТВЕТНТО УЧИЛИЩЕ !!!

Системата от правила за прием на деца в I клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.