Съвместен урок с учениците от 4.в и 5.в. клас

Новини

През изминалата седмица се проведе съвместен урок с учениците от 4.в и 5.в. клас, във връзка с приемствеността между начален и прогимназиален етап.
Децата взеха участие в урок по литература на тема “ Похитителят на мълнии“, бяха заинтригувани от фантъзи романа и митологията на древните гърци.

В края на часа се проведе кратка дискусия, под ръководството на госпожа Благовеста Кукова, учител по български език и литература и госпожа Кремена Енчева, старши учител в начален етап.