Седмокласниците на СУ „Георги Измирлиев“ и тази година се справиха с предизвикателството да изработят сами свои хербарии

Галерия Новини

Под ръководството на преподавателя си по биология и здравно образование Диляна Грозева, учениците се запознаха с правилата и усвоиха техники за събиране и правилно изсушаване, а впоследствие и класифициране на познати и често срещани растения. Поставената задача прерастна в съвместна работа за цялото семейство и разбира се, бе изпълнена с емоция и страст. Учениците представиха прекрасни композиции от растения. Направени с
любов и желание, хербариите се получиха красиви като картини и с
креативен характер. Учениците представиха направените си с много труд сбирки и изразиха недвусмислено мнение, че по този начин са обогатили знанията си за растителните видове.