Десетокласниците на Гимназията завършиха първи гимназиален етап

Галерия Новини Постижения

52 ученици в дневна форма на обучение и 1 ученик в самостоятелна форма получиха удостоверение за първи гимназиален етап. Класните ръководители – Марияна Кирова -10.а клас и Галина Кънчева -10.б клас, заедно с директора Криси Аврамова, заместник-директорите и учителите, тържествено посрещнаха в Конферентната зала на училището усмихнатите момичета и момчета.

Средният успех на випуска е много добър 5,34, което е една сериозна атестация за екипния труд на педагози, ученици и за подкрепата на родителите.

Средният резултат от НВО по български език и литература на училищно ниво е 61,7 точки. За сравнение – на регионално ниво е 49,7 точки, а на национално ниво – 49,44 точки. НВО по математика на училищно ниво със среден резултат 37,06 точки отново е над  регионалното ниво – 31,5  точки и националното ниво – 34,5 точки.

Пожеланията са за щастливо лято и предстоящо успешно начало на финалния етап на образование!