Четири паралелки седмокласници и техните родители присъстваха на вълнуващо тържество

Галерия Новини Постижения

Момичетата и момчетата от 7.а, 7.б, 7.в и 7.г класове, директорът Криси Аврамова, заместник-директорите, класни ръководители, учители, психологът Марияна Дончева, родители и близки споделиха късния четвъртоюлски следобед в СУ „Георги Измирлиев“. Много цветя, радост, добри думи, пожелания и радостни сълзи белязаха успешното завършване на прогимназиален етап на обучение.

Средният резултат на двете националните външни оценявания – по български език и по литература – е над регионалното и над националното ниво. 

Първи получиха свидетелствата си за основно образование учениците от 7.а клас с класен ръководител Любомир Стоев.

Пълният отличник и през трите години на прогимназиалния етап е Виктория Любенова. Другите момичета и момчета с отличен успех от класа са: Михаела Райкова, Крисиян Димитров, Иво Иванов, Андреа Панова, Ния Колева.

Дойде ред на развълнуваните седмокласници от паралелката с буква „б“. Класният ръководител г-жа Валентина Тодоранова беше отрупана с цветя като израз на сърдечна благодарност.

Пълната отличничка за тригодишния период е Магдалена Трайкова. Още седем са отличниците от класа: Ростислава Костадинова, Александра Венева, Александър Станчев, Самуил Ангелов, Стоян Стефанов, Елена Кръстева, Боян Михайлов.

Момичетата и момчетата от 7.в клас поздравиха с много аплодисменти и пъстри букети учителите си, класните си ръководители – Санка Аврамова и Йорданка Кушева, директора и заместниците му. Пълната отличничка е Ивайла Бонева, а другите отличници са: Денислав Иванов, Даная Николова, Даница Тодорова, Даная Сярова, Виви-Ана Нанова, Сияна Савчева.

Учениците от 7.г клас с класен ръководител Мария Алипиева бяха съпричастни с емоционалността на своите приятели от другите класове. Към края на церемонията зачестиха прегръдките и жестовете на взаимност. Трима са пълните отличници за трите години в прогимназиален етап: Георги Георгиев, Мериан Бояджиева и Христина Христова. Алекс Манахов и Камелия Ангелова са отличници. 

Директорът пожела здраве, щастие, успешни житейски избори, сбъднати мечти, разумни решения и щастливо лято!