Резултати от проведено събеседване на 12.07.2023

Галерия Новини Свободни работни места

1. За позиция  „Учител по физическо възпитание и спорт“  -Миа Момъкова

2. За позиция  „Учител по физика и астрономия“-Димитър Дончев

3. За позиция  „Главен счетоводител“-Цветомира Алексиева

 

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството