График за провеждане на събеседване за позицията учител по музика на 14.08.2023г. в СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини Свободни работни места
ИМЕ НАЧАЛЕН ЧАС
1 Нели Танева 13:00
2 Иван Георгиев 13:10
3 Надежда Борисова 13:20
4 Красимир Емануилов 13:30
5 Илия Узунов 13:40
6 Анина Ангелова 13:50
7 Ивелина Иванова 14:00
8 Красимира Иванова 14:10
9 Емануела Бангеева 14:20
10 Веселин Славев 14:30
11 Марсия Кирилова 14:40