Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти от СУ “Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

Галерия Новини
Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
STE(A)M- идеи, принципи, практически решения СУ“Георги Измирлиев“ 01.09.2023г. 10,00 ч. – 17.00 ч. „Школо Академия“ Тридесет и един