Награда на РААБЕ за наш учител

Галерия Новини Постижения Проекти и програми

Старши началният учител Кремена Енчева взе участие в X международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“ на тема: „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“.

В конкурса със свои проекти се включиха над 230 учители от цялата страна. Той се проведе в периода 23.08 – 28.08 2023 г. в КК „Албена“.

В категорията за добри практики в извънкласни дейности с ученици от първи до 12 клас проектът на г-жа Енчева –  „Партньорството – корени и криле на развитието” спечели наградата на РААБЕ България в  конкурса. Наградният фонд от общо 4000 лева е осигурен от МОН.