Влиянието на телефона върху детето

Училищни психолози

Съдържание:
• Характеристики на използването на електронните устройства от децата
• Влиянието на телефона върху здравето на детето
• Влиянието на телефона върху психиката на детето
• Какво може, а какво не трябва да се гледа от деца
• Телефонната зависимост при децата
• Признаци на зависимост от електронни устройства
• Как да отучим детето от телефонната зависимост
• Профилактика на зависимостите от „джаджите“

Съвременните технологии могат не само да опростят, но също така и да усложнят живота ни. Номофобията е заболяване на 21 век, което се среща не само при възрастните, но и при децата. Телефонната зависимост при децата и възрастните влияе негативно на поведението на личността и не позволява нормален начин на живот.

Характеристики на използването на електронните устройства за деца
Навиците за използване на компютър или други устройства са неразделна част от съвременния живот. Въпреки големия брой изследвания, доказващи опасността от използването на мултимедийните устройства за деца, има редица приложения и игри, които допринасят за развиване на логиката, паметта, а също така познания за околния свят и дори усвояването на чужди езици.
Именно страстта към игрите често става отправна точка за потапяне в сферата на IT – технологиите. Важно е само навреме да се ориентира детето, като се насочи в „правилната посока“.
Не е необходимо напълно да се ограничава детето от съвременните технологии и да се забранява използването на Интернет. Достатъчно е да се отделя достатъчно време на децата, внимание, придавайки важност и значение на истинските ценности.

Влиянието на телефона върху здравето на детето
Въпреки големия списък от предимства, които дава използването на електронните устройства, съществуват и редица недостатъци, които са свързани със здравето на детето.
Дългото използване на устройството може да стане причина за нарушаване на зрението. Безкрайното взиране в екрана може да причини късогледство, а напрежението на очите може да доведе до прекомерна сухота в окото, която от своя страна предизвиква възпаление и развиване на инфекции.
Недостатъчно развитото умение да се контролира положението на тялото може да доведе до нарушаване на стойката, което се дължи на това, че детето е прекарало дълго време в едно положение при използване на телефона или таблета.
Липсата на физическа активност често провокира появата на наднормено тегло и смущения в работата на системите в организма.

Влиянието на телефона върху психиката на детето
Важно е да се обърне внимание и на психическия аспект.
За пълноценното развитие на детето е необходим постоянен контакт с външния свят. Отсъствието на общуване може да стане причина за ограничаване на емоционалните впечатления, което се отразява негативно на формиращия се темперамент.
Влиянието на телефона върху психиката на детето е колосално. Дългото, безконтролно използване може да причини повишена възбудимост и хиперактивност на децата, съпроводено от тревожност и лошо поведение.

Какво може и какво не може да се гледа от деца?
Ограниченията са пряко свързани с възрастовите особености на детето. Ще разгледаме какво може да гледа и от какво да се ограничава формиращата се личност в различните възрастови периоди, за да се намали отрицателното въздействие на телефона върху детето.

Предучилищна възраст
За тази възраст най-добри са анимационните филми и образователни програми.
Приемливо е да се позволи на детето да поиграе на игри, развиващи логика, внимание и памет.

Начална училищна възраст
Няма да е излишно да се продължи гледането на анимационни филми и образователни програми. Ценно би било и гледането заедно с родителите на различни програми.
Важно е да се помни, че водещ вид дейност в тази възраст е образователната, със запазване на игровата активност.

Средна училищна възраст
В периода над 10 години родителите трябва да се погрижат за наличието на редица правила, които ще се спазват при използване на телефоните и таблетите.
Когато се разрешават игри, си струва те да се ограничат от елементи на насилие.Важно е да се контролират посещаваните сайтове и да се ограничи времето за използване на мултимедийните устройства.

Телефонна зависимост при децата
Към днешна дата се разграничават три вида телефонна зависимост:
• Игрова – особено пристрастяване към компютърните игри;
• В мрежата – повишено желание да бъде в социалната мрежа;
• Сърфиране – едночасово гледане на образователни и забавни видеа, четене на различна информация, която не се използва в реалния живот.

Признаци на зависимост при децата
Ако детето прекарва дълго време с телефона и таблета това съвсем не означава, че вече има изградена зависимост. Съществуват редица признаци, показващи, че е дошло време да се решава проблема. Сред тях са:
1. Загуба на интерес от реалния живот (отказ от разходки, игра на настолни игри, рисуване, четене и др.).
2. Отказ от разговори и обсъждане на различни въпроси, които не са свързани с мултимедийните устройства.
3. Постоянно безпокойство, раздразнителност.
4. Избухване, агресия, ярост и истерия при детето, при опит да се ограничи използването на смартфона.
5. Загуба на чувство за мярка.
6. Потайност, отхвърляне на обичайното ежедневие (събуждане през ноща цел да играе).
7. Забележим спад на успеха в училище, отказ от общуване с връстници, семейство.

Какво може да се направи, ако детето има телефонна зависимост?
Разбира се, да се общува.

• Доверителна беседа с детето;
• Разпределяне на свободното време;
• Личен положителен пример;
• Разясняване на ползите и представяне на детето на възможностите за полезно използване на мрежата и джаджите.
Важно е своевременно да се посочат признаците на пристрастяване и да се привлече вниманието на детето към съществуващите трудности, да се определят правила, сред които може да има такива:
• Ограничаване използването на техническите средства по време на хранене;
• Определени времеви граници за начало и край на използване на устройствата;
• Определени места, където да не се използва никакво устройство;
• спазване на правилата на етикета (не гледайте екрана по време на разговор и т.н.).
Приложението за родителски контрол може да бъде чудесен помощник при наблюдението на спазването на такива правила.

Превенция на пристрастяването към устройствата
Най-доброто решаване на всеки един проблем, това е профилактиката.
Експертите в областта на психологията и педагогиката препоръчват да се следват прости стъпки, които ще помогнат за предотвратяване на пристрастяването към телефоните и таблетите:
1. създайте правила за детето от най-ранно детство.
2. Учете детето си да спазва установените правила от най-ранна възраст.
3. Откажете се от смартфона като средство за справяне с избухливостта и лошото настроение на детето.
4. Дайте положителен пример, като прекарвате свободното си време със семейството, а не с телефона си.
5. Осигурете интересно и същевременно разнообразно свободно време. Организирайте най-оборудваната предметно-развиваща среда, където ще бъдат разположени голям брой играчки, материали за творчество и спортно оборудване.
6. Интересувайте се от всички хобита на детето, по-специално какво прави онлайн, какво обича да играе и, разбира се, с кого общува.

Не забравяйте, че зачитането на интересите на детето значително укрепва родителския авторитет и помага за изграждането на доверителни отношения.